LYRICS: Wisa - EKiiki Mi (Lyrics) Ft. Luther

SHARE

Wisa - Ekiiki Mi Lyrics ft. Luther || Click to [ DOWNLOAD ]


INTRO (Wisa & Luther)

zee yo,wisa this oo
abi you dey feel oo,ooshh
ahah heey,eeyiyaya,eekiiki mi
eh,eeshock mi,eeyayiyaya,ee vibrate me
eeeh zab zibidubi

CHORUS (Wisa & Luther)

onu) g3m3 shkoshka mi ekiiki mi
for the one corner there, ekiiki mi
shkokokokokpe, ee kiki mi
ni ek3 baa mm3 os33, eekiki mi
shordy give it to me, ee kiki mi
noko fine i go put it to use, eekiki mi
now the one thing i want you to do, eekiki mi

i go give it to you uuu, eekiki mi

VERSE 1 (Wisa)

wo b3 ti nu kpo,wo b3 ti nu kpa
ena mi abo anadwo anapa
wo b3 ti nu kpee, eekiki mi, eekiki mi
wo b3 ti nu kpo,wo b3 ti nu kpa
ena mi abo anadwo anapa
wo b3 ti nu kpee, eekiki mi, eekiki mi
electricity, eekiki mi
give me opportunity, eekiki mi
i conqure your veginity, eekiki mi
he dey looking the security, eekiki mi
electricity, eekiki mi
give me opportunity, eekiki mi
i conqure your veginity, eekiki mi
he dy give the security, eekiki mi
wo b3 ti nu kpo,wo b3 ti nu kpa
ena mi abo anadwo anapa
wo b3 ti nu kpee, eekiki mi, eekiki mi
wo b3 ti nu kpo,wo b3 ti nu kpa
ena mi abo anadwo anapa
wo b3 ti nu kpee, eekiki mi, eekiki mi

CHORUS (Wisa & Luther)

shkelele kpudum kpololo kpo
onu) g3m3 shkoshka mi eekiki mi
for the one corner there, eekiki mi
shkokokokokpe, eekiki mi
ni ek3 baa mm3 os33, eekiki mi
shordy give it to me, eekiki mi
noko fine i go put it to use, eekiki mi
now the one thing i want you to do, eekiki mi
i go give it to you uuu, eekiki mi

VERSE 2 (Luther)

eeh fontoliba
dormi tam) sorn ni maka
chi3 yoo ani w) chi k3cha
mannk3 m3l3 foo ni maka
onu) j3nf33 kpaakpaa, eekiki mi
oshhh lelelekududu, kpaakpaa, eekiki mi
skudu kololo kuku
onu) j3n kpaakpaa, eekiki mi
skpekpekpekpe kukuku
onu) j3n kpaakpaa, eekiki mi
kpekpekpe yi kooyi
VERSE 3 (Wisa )
i no go lie 333
the things she dey do me she make i dey cry
33
i go die 333
i no go lie 333
the things she dey do me she make i dey cry
33
i go die 333
eshaa mi tam) shito, eekiki mi
k3 ek3 wo inaa d)k)d)k), eekiki mi

enn)) inaa tam) agushi f)l), eekiki mi
nn)) inaa tam) agushi f)l), eekiki mi

CHORUS (Wisa N Luther)
onu) g3m3 shkoshka mi eekiki mi
for the one corner there, eekiki mi
shkokokokokpe, eekiki mi
ni ek3 baa mm3 os33, eekiki mi
shordy give it to me, eekiki mi
noko fine i go put it to use, eekiki mi
now the one thing i want you to do, eekiki mi
i go give it to you uuu, eekiki mi


Wisa Ekiiki Mi Lyrics ft. Luther

Latest "Songs // Videos"


SHARE

0 Comments: